Baggrund

Studenterrådgivningen har eksisteret siden 1964 og er en landsdækkende institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Vi har mere end 50 års erfaring med at hjælpe studerende til trivsel i studielivet.

Vi arbejder samtidigt for at forebygge mistrivsel blandt studerende, blandt andet ved at understøtte uddannelsesinstitutionernes arbejde med studietrivsel.

Studenterrådgivningens arbejde er finansieret af staten og indgår som en selvstændig paragraf på Finansloven § 19.35.24.

Specialpædagogisk Støtte (SPS)

Siden 2014 har vi samarbejdet med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Studenterrådgivningen tilbyder Specialpædagogisk Støtte (SPS) til studerende med psykiske funktionsnedsættelser. Vi varetager SPS på CBS, DTU, ITU og KU samt opkvalificering af støttegivere for studerende med psykiske funktionsnedsættelser.

Formålet med SPS er at sikre, at personer med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en uddannelse i lighed med andre. En psykisk funktionsnedsættelse kan blandt andet være angstdiagnoser (fx OCD, PTSD), affektive sindslidelser (fx depression og bipolar), skizofreni og andre psykoser, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og psykiske udviklingsforstyrrelser (fx ADHD og autisme).

 

Læs Uddannelses- og Forskningsministeriets cirkulære om Studenterrådgivningen

Download: Cirkulære

 

Læs Studenterrådgivningens mål- og resultatplan for 2023-2024

Download: Mål- og resultatplan 2023-2024

 

Læs appendiks til mål- og resultatplan 2023-2024

Download: Appendiks til mål- og resultatplan 2023-2024

 

Læs Studenterrådgivningens direktørkontrakt for 2022

Download: Direktørkontrakt 2022

Studenterrådgivningen har en rådgivende bestyrelse, der aktuelt består af:

 

Susanne Dixen (Forperson)

Uddannelsesdirektør
Erhvervsakademi Dania
Udpeget af Danske Erhvervsakademier

 

Michella Søndergaard (Næstforperson)

Studerende
Udpeget af Danske Studerendes Fællesråd (DSF)

 

Annegrete Juul

Dekan for Det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet
Københavns Professionshøjskole
Udpeget af Danske Professionshøjskoler

 

Bitta Nielsen

Studiechef
Copenhagen Business School
Udpeget af Danske Universiteter

 

Camilla Hutters

Leder af Nationalt Center for Erhvervspædagogik
Københavns Professionshøjskole
Udpeget af bestyrelsen

 

Charly Ngigi

Studerende
Udpeget af Organisation for Professionshøjskolestuderende (OPS)

 

Johan Jespersen

Studerende
Udpeget af Danske Erhvervsakademiers Studenterorganisation (DESO)

 

Rie Snekkerup

Vicedirektør for Uddannelsesservice
Københavns Universitet
Udpeget af Danske Universiteter

 

Du kan læse vedtægterne for bestyrelsen her: Vedtægter for Studenterrådgivningen