Overspringshandlinger

Når der er meget læsning eller mange opgaver, kan de fleste af os genkende, at det er svært at gå i gang eller koncentrere sig. Derfor kan man opleve, at man hurtigt kan komme til at udsætte opgaverne eller få pludselige indskydelser om alle de andre ting, vi skal have gjort – tjekket mails, vasket op, gået en tur eller lignende. Det vi kalder overspringshandlinger.

Når overspringshandlingerne tager overhånd, skaber det mere stress, fordi opgaverne ikke forsvinder og kun bliver mere presserende. 

Udsætter du også?

Så er du ikke alene. Faktisk er op til 90% af studerende, undervisere og forskere ved videregående uddannelse plagede af en tilbøjelighed til udsættelse.

Gode studievaner og teknikker kan hjælpe med at holde overspringshandlingerne nede og skabe et godt overblik over studiet.

Der er mange forskellige måder at studere på – og ikke kun én rigtig. Du må derfor afprøve forskellige teknikker og måder at gå til studiet, så du finder den, der virker for dig.

Gode råd til studieteknik

Planlægning af aktiviteter kan fungere som et stressreducerende redskab. Struktur hjælper til at få overblik – også over det, du ikke kan nå lige nu, men må udskyde til senere.

Skemalæg fx din uge, så du både afsætter tid til studie, erhvervsarbejde og fritid. Du kan bruge kalenderen på din telefon, en fysisk kalender eller et ugeskema – fx det herunder. 

Hent ugeskema - pdf

Hent ugeskema - word

Det kan også fungere godt at inddele tiden i, hvad du skal nå i løbet af henholdsvis formiddag, eftermiddag og aften.

Kender du pomodoro-teknikken? Det er en metode, der hjælper dig med at styre tiden og på den måde holde koncentrationen.

Sådan bruger du teknikken:

  • Inddel din arbejdstid i intervaller med faste pauser. Fx læser du koncentreret i 45 minutter og holder derefter 15 minutters pause. Dét er så meget, din hjerne kan holde til!
  • Hvis de 45 minutter er for meget for dig, så prøv at sætte tiden ned til fx 20-30 minutters arbejde. Og hold derefter 15 minutters pause.
  • Husk at holde pauserne. Flere timers uafbrudt læsning vil gøre det svært for dig at huske, hvad du har læst. 
  • Forsøg at undgå overspringshandlinger i den tid, du læser  så får du mest ud af din tid.

Sid og læs sammen med dine medstuderende  stil hinanden spørgsmål om tekster og øv præsentationer.

I vil sikkert opdage, at I alle har noget, I undrer jer over. I er sammen på studiet for at lære, så støt hinanden.

Inden din studiedag er ovre, så kan du lave en ta-da liste. En liste, hvor du beskriver alt det, som du har nået i løbet af dagen. 

Det hjælper dig til at dreje fokus væk fra det, som du ikke har nået  men som måske også var for urealistisk at nå.

Når du bruger kroppen aktivt, står du bedre imod stress og tristhed. 

Gå fx en tur i den friske luft, stræk ud på yogamåtten eller dans til en god sang  eller hvad der nu giver dig god energi.

Det er vigtigt for din koncentration, så husk at få brugt kroppen, når du har lange læsedage. 

Din mobil kan nemt distrahere og lokke til overspringshandlinger, når du skal læse eller skrive. 

Ved aktivt at sætte mobilen på 'pause' hjælper du dig selv med at holde koncentrationen.

I dine pauser kan du selv bestemme, om du vil tage telefonen frem. Men forsøg at holde koncentrationen i den rum tid, du vil studere.

Læs mere om studieteknik

I vores pjece om studieteknik kan du blive meget klogere på arbejdsproces, undgåelse og overspringshandlinger.

Relevante tilbud for dig

Studiezonen

Studiezonen er et online studiefællesskab, hvor du får faste rammer i form af tidsstyring, så du kan arbejde mere koncentreret og effektivt

 

Online støtte

Med Online støtte kan du lære nye studieteknikker og få redskaber til at undgå overspringshandlinger.