Medlemskab af a-kasse

Når du er færdig med studiet, starter en ny virkelighed og derfor er der nogle særlige opmærksomhedspunkter, som du ikke må glemme.

  • Senest 12 måneder før du afslutter din uddannelse, skal du melde dig ind i en a-kasse (det er typisk gratis at være studiemedlem). Derved får du ret til dagpenge fra første ledighedsdag og undgår en karansperiode på fire uger/ en måned. Melder du dig først ind, når du er færdig, er du først berettiget til dagpenge fire uger efter.

  • Hvis du har studiejob med opsigelsesvarsel og selv siger op og fratræder efter din sidste eksamen, får du karantæne. Tal med din a-kasse hvis du ønsker at fortsætte i studiejobbet.

  • Du skal melde dig ledig i a-kassen senest 14 dage efter, du afslutter din sidste eksamen eller modtager din sidste karakter . Hvis du melder det efter 14 dage, har du først ret til dagpenge efter et års medlemskab og arbejde i minimum 1.924 timer.

  • Du skal samtidig melde dig ledig på jobnet.dk, såfremt du ikke har fået arbejde.

  • Hvis du har meldt dig i en A-kasse 12 måneder før studieafslutning, skal du også overholde 14 dages fristen, dvs melde dig ledig, så du skifter fra studiemedlem til dimittendmedlem.

  • Hvis du afslutter en bachelor og vil fortsætte på en kandidatuddannelse, skal du også indmelde dig inden 14 dage og oplyse, om du fortsætter på en kandidatuddannelse. Du har ikke ret til dagpenge i overgangen til kandidatuddannelsen, men vil du fortsætte med at læse, har du sikret dig dagpenge, hvis du stopper før uddannelsen er færdig, og du kan fortsætte som studiemedlem i a-kassen.

  • Hvis du har et studiejob og bliver ledig, eller måske får supplerende dagpenge, skal du også overholde 14 dages fristen ved at kontakte a-kassen og sikre dig dimittendrettigheder.

Hvis du er i tvivl, om du vil fortsætte eller ønsker en pause, så tal med din a-kasse. Spørg desuden altid a-kassen om dine rettigheder og muligheder samt kontakt a-kassen for oplysninger om dagepengesatser, udbetaling, pligter og rettigheder.

 

Hjælp til jobmuligheder

På mange uddannelsessteder findes der et karrierecenter, hvor du kan få vejledning om jobansøgninger og skiftet fra studieliv til arbejdsliv. De afholder løbende karrierearrangementer, så hold øje med dem på din uddannelses hjemmeside.

Jobcentret/jobnet og a-kasserne har i varieret grad tilbud om personlig karriererådgivning, og information om jobsøgning på deres hjemmeside. Derudover har a-kasserne typisk tilbud om kurser for nyuddannede og nyledige, som kan anbefales dels for at få gode råd, dels for at udveksle erfaringer med andre nyledige.

 

Særlige behov

Har du funktionsnedsættelse eller særlige behov, er det vigtigt, du taler med a-kassen om dine begrænsninger, når du bliver færdig med uddannelsen.

Kontakt din kommune vedrørende støttemuligheder og ansættelse på særlige vilkår. Din kommune er forpligtet til at yde dig rådgivning, og vi anbefaler, at du kontakter dem, før du afslutter din uddannelse, så du kender dine rettigheder og muligheder.