Hvis du har været udsat for krænkende adfærd på studiet, kan du få fortrolige samtaler og professionel rådgivning hos os. Alle vores rådgivere har tavshedspligt.

Fra du henvender dig, går der maksimalt to arbejdsdage, inden du bliver ringet op af en af vores rådgivere. Den første samtale varer cirka en time. Ved samtalen vil rådgiveren sammen med dig vurdere, om der er behov for yderligere samtaler.

Skulle du ønske at rette henvendelse til din uddannelsesinstitution om en krænkende hændelse, kan vi også hjælpe dig med det. Det kan være, hvis du har oplevet noget, som er vigtigt, at uddannelsen får at vide eller skal handle på. Vi har i den forbindelse mulighed for at være bisidder for dig.

Krænkende adfærd kan være svært at beskrive helt præcist. Hvis du har været udsat for grov mobning, seksuel chikane, seksuelle overgreb, fysiske overgreb, eller hvis du er i tvivl om, om det, du har oplevet, hører under ordningen, kan du også ringe.

Ring til os på +45 70 26 75 00 (mellem kl. 9-12 alle hverdage) og book en samtale. Husk at fortælle sekretæren, at du ringer angående Tal trygt-tilbuddet, for så får du en samtale allerede inden for to arbejdsdage.