Gode råd til gruppearbejdet

Det faglige går tit lettere, når vi lærer hinanden at kende og bliver trygge i relationen.

I kan derfor overveje rammerne, når I samler jer om gruppearbejdet. Det kan være, I skal rykke arbejdet ud af læsesalen og ind på en café. Eller I kan spise aftensmad sammen, så det hele ikke kun handler om arbejdet.

Følelsen af at være et team bliver styrket af, at I hygger jer sammen. Fællesskabsfølelsen er vigtig, for at I bedre kan give rum til hinandens forskelligheder. Husk derfor at lytte til hinanden og give alle plads. En idé kan være at lave en runde, hvor I sørger for, at alle bliver hørt og kommer til orde.

Uanset om I selv har dannet jeres gruppe eller er sat sammen tilfældigt, så kan I have meget forskellige forventninger til jeres samarbejde. Det er derfor en god idé at tale om, hvordan I arbejder, og hvilke ønsker og forventninger, I har til jer selv, gruppen, samarbejdet og resultatet.

I har sandsynligvis hver jeres måde at arbejde på, så find ud af, hvordan I arbejder bedst i fællesskab.

Det er rigtig godt at indlede jeres samarbejde med at forventningsafstemme, men det er også en god idé at gøre det flere gange undervejs i processen.

Det kan også være en hjælp at tale om, hvad der ellers fylder i livet, mens opgaven skal skrives. Det kan være, én af jer er i gang med at flytte, en kæreste lige har slået op eller at man lige har mistet en person, der stod én nær.

I kan have stor gavn af at planlægge og aftale, hvor og hvornår I skal mødes. Husk også at tale om, hvor lang tid I skal mødes ad gangen.

Planlægningen kan også handle om, hvor langt I skal nå med arbejdet og hvornår. Forsøg at være så realistiske som muligt, og vær åbne over for hinanden i forhold til, hvad I kan og ikke kan nå. Husk, det er en proces, og at det kan være nødvendigt at lave en ny plan, hvis I ikke kan nå den plan, I havde.

Hvis I har brug for at hjælpe hinanden med at huske aftalerne, kan I fx skrive et kort referat, hver gang I mødes.

Det er helt normalt, at der opstår gnidninger og uenigheder i en gruppe. Derfor er det en god idé løbende at være opmærksom på uenighederne og tage dem i opløbet. Ellers kan problemerne vokse sig så store, at de bliver uoverskuelige at løse. Og det kan i sidste ende påvirke jeres arbejde og resultater negativt.

Husk den gode feedback. Det er ikke kun feedback fra jeres underviser, der er vigtig. Med konstruktiv feedback undervejs kan I gøre jeres produkt endnu bedre. Men det er vigtigt, at I er gode til at rose hinanden og give saglig feedback. Samtidig skal I huske på, at den kritik, I får, ikke er personlig, men rettet mod produktet.

Vi kan ikke allesammen være gode til det hele – og det gælder naturligvis også i gruppearbejdet.

Det vil derfor være til stor hjælp, hvis I er åbne over for hinanden om jeres styrker og svagheder. Så kan I lettere dele arbejdet op og uddelegere opgaver. Hvem er dygtig til at danne overblik? Hvem er en ørn til at sætte kommaer, og hvem har en fest, når der skal holdes oplæg?

Samtidigt kan det også være en fordel at rotere de forskellige roller, så alle kan få mulighed for at afprøve og udvikle forskellige færdigheder.

Hvis udfordringerne vokser sig for store

Har I store samarbejdsproblemer i gruppen, kan det hjælpe jer at lægge mærke til, hvornår I oplever udfordringerne. Hvordan påvirker det jeres samarbejde, og kan I blive bedre til at hjælpe hinanden, når det sker? Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på den feedback, I giver hinanden – at den også skal indeholde noget positivt og være saglig.

Bliver I helt fastlåste i samarbejdsproblemerne, er I altid velkomne til at booke en samtale med en af vores rådgivere.

Kan du ikke se videoen? Så husk  at acceptere cookies.

Læs mere om gruppearbejde

I vores pjece om gruppearbejde kan du læse mere og finde værktøjer til at skabe en god ramme for din gruppe og til at håndtere udfordringer i gruppearbejdet.

 

Kom med i en gruppe

Få hjælp sammen med andre studerende, som oplever samme udfordringer som dig. De fleste af grupperne afholdes online.

Deltag i workshops

Deltag i en workshop og få viden om og hjælp til, hvordan du håndterer typiske studielivsudfordringer.

 

Online støtte

Med den gratis app MindDistrict har du mulighed for at vælge forskellige selvhjælpsforløb, som fokuserer på bl.a. studieteknik, eksamensangst, stress og meget mere.