Studenterrådgivningens Studietjek er en workshop, der giver ledelse, undervisere og studerende mulighed for at høre hinandens perspektiver på eksempelvis manglende studieengagement, mistrivsel eller stort frafald, hvilket ofte bidrager til en større og mere nuanceret forståelse af udfordringerne. Samtidig bliver det ikke længere et spørgsmål om, hvem der er skyld i problemerne, men snarere et naturligt fælles ansvar at gøre noget ved det.

Workshoppen anbefales til uddannelsesinstitutioner, der ønsker at forstå en uddannelses trivselsudfordringer og derigennem kvalificere trivselsunderstøttende indsatser.

Som forarbejde har SRG, på baggrund af studiemiljøundersøgelser, frafaldsstatistikker, mødereferater og andet skriftligt materiale, som uddannelsen og SRG finder formålstjeneligt, identificeret temaer, som workshoppen skal beskæftige sig med. Derudover er der mulighed for at supplere med yderligere temaer på workshoppen.


Indhold i Studietjek

  • Fire timers workshop med deltagelse af uddannelsesleder, fem undervisere og fem studerende og eventuelt en studievejleder
  • Viden om, hvordan man på uddannelsesniveau kan sætte ind for at øge trivslen og skabe sunde præstationsmiljøer for uddannelsens studerende
  • Afdækning af indsatser, der skal forfølges på uddannelsesniveau
  • Som opfølgning laver SRG en beskrivelse af de temaer, der kom frem på workshoppen samt en indstilling til indsatser
  • Opsamlende (telefon)møde med ledelsesrepræsentanten om efterrefleksioner

Studietjekket ledes af to af Studenterrådgivningens psykologer.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller er interesseret i en skræddersyet løsning til din uddannelse, kontakt da nedenstående afdelingsleder.

Jesper Madsen

Afdelingsleder