Studenterrådgivningens indsatser ift. studiegrupper hjælper uddannelser med at etablere en kultur omkring gruppearbejde, som er præget af fælles ansvar og sunde relationer de studerende imellem.

Studiegrupper kan understøtte både faglig og social integration og dermed styrke tilhørsforholdet på studiet samt bidrage til en god studiekultur. Ofte formaliseres rammerne omkring grupperne ikke tilstrækkeligt, og grupperne kan stå meget alene. Det er ofte en kilde til mistrivsel for studerende, når samarbejdet ikke fungerer, og de studerende ikke ved, hvordan de skal håndtere det. Det kan medføre højspændte konflikter og eksklusion.

Ved at give både undervisere, studievejledere og studerende den samme grundviden om dynamikker, herunder naturlige og forventelige udfordringer i grupper, samt konkrete dialogværktøjer, kan der opnås en fælles forståelse og et fælles sprog ift. gruppearbejde.

En indsats ift. studiegrupper kan bindes yderligere sammen af en ansat studiegruppekoordinator (fx mentorer), der agerer bindeled mellem undervisere, studievejledere og studerende.

 

Indhold i studiegruppeindsatserne

Til undervisere, studievejledere mm.:

 • Faser og psykologiske dynamikker i studiegrupper
 • Forventelige udfordringer i studiegrupper og konfliktforebyggelse
 • Værktøjer, der kan præsenteres for studerende
 • Hvordan man i undervisningen kan understøtte godt samarbejde
 • Undervisernes rolle ift. studiegrupper, muligheder og afgrænsning
 • Samarbejde på tværs af uddannelsen ift. organisering af studerendes gruppearbejde

Til studerende:

 • Faser og psykologiske dynamikker i studiegrupper
 • Forventelige udfordringer, herunder uenigheder
 • Håndtering af disse udfordringer og forebyggelse af konflikter
 • Værktøjer til kommunikation og samarbejde
 • Hvornår og hvordan kan der ydes støtte til en gruppe i konflikt?

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller er interesseret i en skræddersyet løsning til din uddannelse, kontakt da nedenstående ansvarlige rådgiver eller afdelingsleder.

Johann Daustrand

Rådgiver

Jesper Madsen

Afdelingsleder