Arbejdshæftet består af viden om problematikken, redskaber til selvrefleksion og øvelser til at skabe forandring i dit liv.

Du kan bruge pjecerne som en selvhjælpsmanual, som du går igennem afsnit efter afsnit, eller du kan gøre nedslag i de afsnit, der er relevante for dig.

Du er også velkommen til at tage kontakt til os og bruge manualen som afsæt for en samtale eller et samtaleforløb med en rådgiver, som kan støtte dig til at gå i dybden med problemet og udvikle løsningsstrategier, der virker for dig.

 

Oversigt over pjecer

For det meste giver det mening at tænke koncentreret på livssituationer, problemer og udfordringer, fordi det giver os mulighed for at analysere, forstå og måske lære at håndtere eller løse dem.
Men sommetider kommer tankerne til at fylde mere, end vi har lyst til, og mere end vi synes er hjælpsomt.

Hvis du også har svært ved at koncentrere dig eller ofte føler dig ængstelig og har svært ved at slappe af grundet forstyrrende tanker, så kan denne pjece hjælpe dig til at forstå bekymringen og lære dig teknikker til at begrænse den.

Pjece om bekymring

Oplever du nervøsitet op til og under en eksamen? Så er du langt fra alene.

I Studenterrådgivningen har vi mange års erfaring med at hjælpe studerende med eksamensangst. Vi vil igennem pjecen her støtte dig i at lære din angst bedre at kende, og tilbyde dig muligheder for gradvist at udfordre den, så den ikke holder dig tilbage i samme grad.

Pjece om eksamen

Mange studerende kommer til Studenterrådgivningen, fordi de kæmper med frygten for at fejle og oplever, at de er meget selvkritiske. Det skaber smerte og kan bremse én fra at nyde livet og gøre de ting i livet, der er vigtige.

Det her er en selvhjælpsmanual, baseret på vores erfaringer og forskning i perfektionisme, selvkritisk og frygten for at fejle.

Vi har fyldt den med viden, redskaber, erfaring og forståelse for, hvad du har brug for for at opbygge et mere nuanceret selvbillede og en tilgang til studielivet, som understøtter din trivsel og din læring.

Pjece om frygten for at fejle

De fleste studerende oplever at arbejde i grupper under deres uddannelse – nogle frivilligt, og andre fordi det er et krav på deres studie. Mange af os har blandede erfaringer med gruppearbejde fra ungdomsuddannelser og arbejdspladser og tager forskellige forventninger og bekymringer med os.

Denne pjece er tænkt som både et værktøj til dig, der vil skabe en god ramme for din gruppe, og dig, der oplever udfordringer i dit gruppearbejde.

Pjece om gruppearbejde

De fleste af os kender modviljen mod at gå i gang. Trangen til at lade et stykke arbejde ligge, fordi vi ved, det ikke bliver rart. Og hvem af os har ikke haft pludselige indskydelser om alle de andre ting, vi skal have gjort – tjekket mails, vasket op, gået tur med hunden eller lign.

Når distraktionen tager overhånd, skaber det mere stress, fordi opgaverne ikke forsvinder og kun bliver mere presserende.

I denne pjece til selvhjælp har vi samlet vores forståelse af, hvad udsættelse er for noget, hvad der sætter det i gang og holder det gående, hvilke konsekvenser det har, og hvad der kan hjælpe.

Pjece om arbejdsproces

Føler du dig under pres? I så fald er du ikke alene. Travlhed, deadlines, udfordringer og forandringer er grundvilkår i det liv, som vi lever. Fælles for os alle er, at vi nogle gange føler os ovenpå, og at vi andre gange bliver overvældet af alle de forskellige mennesker, forpligtelser og kontekster, vi indgår i. Stress er derfor svært helt at undgå, når man lever i et samfund som vores, hvor tempoet er højt og forventningerne er mange.

I denne pjece guider vi dig igennem metoder til at finde kilderne til stress i dit liv og minimere deres påvirkning, så du kan føle dig mere ovenpå. Det er et værktøj til dig, baseret på vores erfaring med studerende og på psykologisk viden om, hvad der virker.

Pjece om stress