Mindset interventioner er forskningsbaserede gruppe-interventioner, som styrker de studerendes tilhørsforhold på uddannelsen.

Der er meget på spil i overgangen fra at være elev på en ungdomsuddannelse til at være studerende på en videregående uddannelse. Selv almindelige uddannelsessituationer som feedback fra en underviser, en kritisk diskussion med en medstuderende eller en frokost uden selskab, kan blive oplevet som bevis på, at man ikke hører til. Det fører til, at mange studerende får tanker som; ”alle andre kan finde ud af det, bare ikke mig”, ”de andre passer bedre ind”, ”de andre er klogere end mig” og ”alle andre har fået venner…”. Disse flertalsmisforståelser er paradoksale og problematiske, fordi så mange tror, de er alene om det. Flertalsmisforståelserne fører til uhensigtsmæssige strategier, og de studerende bliver optaget af, om det, de gør, er rigtigt eller forkert frem for at have en mere procesorienteret indstilling til læring, hvor man også tør at lave fejl og få kritik.

Netop flertalsmisforståelserne og oplevelsen af at stå alene med de kritiske tanker, har man i amerikansk uddannelsesforskning udviklet meget effektive interventioner til, som Studenterrådgivningen har tilpasset en dansk uddannelseskontekst.


Indhold i mindset interventioner

  • De studerende er selv en aktiv del af interventionen (de studerende præsenteres for typiske udfordringer af ældre studerende og reflekterer derefter individuelt over det genkendelige i præsentationerne. Til slut formidler de studerende selv anbefalinger til kommende studerende)
  • Budskabet skal køre under radaren, og interventionen skal være kort – max en time. Man fortæller ikke de studerende, at de udsættes for en intervention, der vil føre til højere trivsel og faglighed, fordi sådanne tilgange kan opleves som kontrollerende og skabe modstand. De kan i nogle tilfælde også føre til stigmatisering
  • Saying-is-believing: De studerende giver budskabet videre til de kommende nye studerende ved at skrive om det, de lige har lært til de kommende nye studerende på uddannelsen. Dermed bliver de studerende aktive hjælpere i stedet for nogle, der har brug for hjælp

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller er interesseret i en skræddersyet løsning til din uddannelse, kontakt da nedenstående afdelingsleder.

Jesper Madsen

Afdelingsleder