Studenterrådgivningens workshops til undervisere kan med viden om psykologiske mekanismer, der udspiller sig blandt studerende i undervisningen, hjælpe underviserne til at imødekomme udfordringer og barrierer konstruktivt.

Undervisningsrummet er centralt for den faglige og sociale integration, og underviserne spiller en betydningsfuld rolle for studerende. Det gælder både ift. studerendes afkodning af, hvad der skal til for at være ’en god’ studerende - og dermed for deltagelsen i undervisningen - og for indflydelsen på, hvordan studerende indgår i faglige fællesskaber. Uanset om de studerende har stort netværk på studiet eller ej, er undervisere gennemgående og kan derfor spille en rolle for alle typer af studerende.

Der arbejdes med underviserne om, hvordan organisering af undervisningen og underviserens rolle kan være med til at skabe bedre rammer for sunde studiefællesskaber.


Indhold i underviserworkshop

I workshoppen bliver I klogere på:

  • Viden om socialpsykologiske dynamikker blandt studerende og hvordan de udspiller sig i undervisningen
  • Understøttelse af tryghed og engagement i undervisningen - herunder rammesætning og tydelighed samt kontakt og samarbejde mellem studerende
  • Underviserens rolle og positionering
  • Den implicitte underviser
  • Feedback

Workshoppen kan afholdes for uddannelser eller grupper af undervisere. Kontakt os på , så finder vi sammen en dag og tidspunkt, der passer jer. Prisen er 14.280 kr. for op til 30 deltagere. Workshoppen afholdes fysisk på uddannelsen, med mindre andet aftales.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller er interesseret i en skræddersyet løsning til din uddannelse, kontakt da nedenstående ansvarlige rådgiver eller afdelingsleder.

Marie Linde Husby

Rådgiver

Jesper Madsen

Afdelingsleder