Mentorordning

Studenterrådgivningens mentor-indsats er en struktureret indsats, hvor specifikke metoder og aktiviteter indgår med det særlige formål at tilbyde nye studerende vejledning, følelsesmæssig støtte og rollemodeller at spejle sig i gennem mødet med mere erfarne studerende. Det kan være svært for nye studerende at gøre brug af relevante og hjælpsomme tilbud pga. den barriere, der ofte kan ligge i ængstelsen for at være-en-af-dem, som har behov for støtte. Derfor tilmeldes alle studerende mentorordningen med mulighed for at melde fra. Ved at tilbyde de studerende nem adgang til et allerede etableret fællesskab med ligesindede, vil de opleve et stærkere tilhørsforhold til institutionen og til det faglige og sociale fællesskab.

For at sikre en bæredygtig og effektfuld mentorordning afdækkes først behov, formål, format, rammer sammen med uddannelsen, og institutionen afsætter ressourcer til administration af indsatsen. En eller flere studerende udvælges som mentorkoordinatorer, dels for at give de studerende indflydelse og medejerskab for indsatsen, dels for at tage del i koordineringen og administrationen af indsatsen.

Indhold i mentor-indsatsen

  • Relevante medarbejdere og mentorkoordinatorer vil få viden om de væsentlige strukturelle ingredienser, der er med til at skabe bæredygtige peer-to-peer-ordninger, samt hvilken rolle de, som ansatte, kan indtage ift. de frivillige studerende, samt de studerendes rolle og kontaktskabelse
  • Mentorer klædes på til opgaven gennem en faglig indførelse i ledelses- og mentorrollen samt får viden om, hvad der kan skabe mistrivsel, hvordan de kan spotte mistrivsel hos deres medstuderende, praktisk orienteret træning af konkrete samtaleteknikker samt processtyring af studie-/mentee-grupper
  • Supervision af mentorer

 

Opkvalificering af tutorer

Studenterrådgivningens workshop for tutorer har til formål at give en øget bevidsthed om den rolle og det ansvar, der følger med titlen, samt et større ejerskab for at skabe en tryg, inkluderende start for en mangfoldig gruppe af nye studerende.

Tutorerne er ofte det første møde, som nye studerende gør sig med uddannelsesinstitutionen og den kultur, der præger stedet. Det er derfor af stor betydning, at tutorerne er bevidste om og har forståelse for det ansvar og de forpligtelser, der følger med. På mange uddannelser udgøres tutorgruppen af en påfaldende homogen gruppe bestående af ekstroverte personligheder med stærk social forankring på studiet. De aktiviteter, der arrangeres under studiestarten, afspejler ofte denne gruppes præferencer med den bagside, at det kan komme til at skabe unuancerede billeder af, hvordan man bør være for at passe ind. Dette kan opleves ekskluderende for studerende med andre behov og præferencer. Ved at klæde tutorerne på til opgaven, kan dette ofte kommes i forkøbet.

Indhold i workshops til tutorer

Tutorerne vil få viden om:

  • Hvad der kan påvirke studietrivsel
  • De psykologiske reaktioner på mistrivsel, samt hvordan de kan spotte mistrivsel hos deres medstuderende
  • Hvordan de i kraft af deres rolle som kulturbærere, såvel som kulturskabere, kan være med til at påvirke den fortælling, de studerende skaber om, hvem man bør være, og hvad man bør kunne for at passe ind på det pågældende studie
  • Hvordan de kan være med til at skabe en tryg og inkluderede kultur med plads til mangfoldighed

Workshoppen for tutorer gentages ved hver studiestart over en tre årig periode.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller er interesseret i en skræddersyet løsning til din uddannelse, kontakt da nedenstående ansvarlige rådgiver eller afdelingsleder.

Sara Køhler Alsing

Rådgiver

Jesper Madsen

Afdelingsleder