Studiestarten er en betydningsfuld overgang for nye studerende, hvor de skal etablere sig både fagligt og socialt. Overgangen fra elev til studerende kan for mange være en sårbar periode, der kan aktivere en høj grad af usikkerhed, tvivl og bekymring. Derfor er det væsentligt med en studiestart, der taler til og inkluderer forskellige nye studerende og forebygger eksklusion blandt grupper af studerende, der falder uden for den opfattede flertalsnorm.

Ledelse, undervisere, studievejledere og studerende deltager for netop at understøtte et studiestartskoncept, der opleves stærkere forankret på uddannelsen.

 

Indhold i studiestartskonceptet

  • Viden om overgange og psykologiske mekanismer hos nye studerende
  • Grundprincipper for en god studiestart baseret på best pratice
  • Nye studerendes forskellige behov og opmærksomhed på studerende i periferien af fællesskabet
  • Samarbejdsflader mellem tutorer, undervisere, studievejledere og uddannelsesleder
  • Fremtidig rekruttering af rusvejledere (fx hvordan kan man repræsentere forskelligheden blandt de nye studerende?)

Indholdet kan justeres efter behov på den pågældende uddannelse.

Workshops om studiestartskoncept ligger ideelt flere måneder inden studiestart. Ved studiestart i september afholdes studiestartskoncept(er) april/maj.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller er interesseret i en skræddersyet løsning til din uddannelse, kontakt da nedenstående ansvarlige rådgiver eller afdelingsleder.

Marie Linde Husby

Rådgiver

Jesper Madsen

Afdelingsleder