Digitalt studiestartskursus

SRG har i samarbejde med studievejledningen på Humaniora på Syddansk Universitet udarbejdet et studiestartskoncept, der kan anvendes som preboarding og videre i studiestarten.

Kurset gennemføres i ugerne op til studiestart og introducerer de studerende til temaerne:

  • Fra elev til studerende
  • Gode studievaner
  • Holdbar motivation
  • Samarbejde og faglige fællesskaber

Klik på her for at prøve dem

Det digitale studiestartskoncept er et tilbud til alle landets institutioner og videregående uddannelser. De institutioner og uddannelser, der takker ja til tilbuddet, kan tilbyde studiestartskurset til studerende, lige inden de starter på en videregående uddannelse.

I løbet af kurset inspireres de studerende til at reflektere over deres forventninger til studiestarten samt deres tanker og følelser i forhold til de nye oplevelser og udfordringer, der venter dem sammen med deres kommende medstuderende. 

Ved at tilbyde et preboarding materiale som dette giver I jeres studerende lejlighed til at justere deres forventninger til sig selv og gå ind i alt det nye med en mere åben og rolig tilgang, der fremmer bedre håndtering af svære oplevelser og modgang.

Sammen med et trygt studiestartskoncept vil How to Study give de studerende en bedre start på studiet, der kan have en langvarig selvforstærkende positiv effekt på deres måde at studere på.

 

Baggrund for projektet

Starten på en videregående uddannelse kan være en udfordrende overgang, hvor de fleste studerende er spændte og glæder sig til deres nye studerende. Mange vil også i forskellig grad gå med tanker om, hvorvidt de er fagligt gode nok, om de får venner, og om de kan finde ud af at være studerende.

Studiestartkurset er en mulighed for at få en bedre forståelse af, hvad det indebærer at starte på en ny uddannelse. At de studerende ikke skal kunne det hele på forhånd og blive opmærksom på, at usikkerhed og tvivl i vigtige nye situationer er noget, de har til fælles med deres medstuderende og derfor med fordel kan dele med hinanden.

Forskning og Studenterrådgivningens egne erfaringer fortæller, at de studerendes tilgang til og tolkning af den modgang, de møder, har stor betydning for deres læring og trivsel på deres vej gennem studiet og endnu videre. Derfor har SRG udviklet dette kursus, der skal være med til at støtte de studerende i overgangen til deres nye liv som studerende på en videregående uddannelse hos jer.

 

Kontakt

Hvis du som institution har spørgsmål eller ønsker at høre mere om studiestartskurset, er du velkommen til at kontakte nedenstående projektansvarlige.

Søren Steen Poulsen

Rådgiver