Du kan også downloade vores booklet om, hvordan du mestrer din arbejdsproces og gør op med undgåelse, udsættelse og overspringshandling.

 

Gode råd til studieteknik

Skemalæg din uge, så der både afsættes tid til studie, erhvervsarbejde og fritid. Planlægningen af dine aktiviteter kan være et stressreducerende redskab.

Struktur handler om at få et overblik – også over det, du ikke kan nå lige nu, men må udskyde til senere. Få hjælp til at strukturere din tid med et ugeskema – det finder du herunder.

Hent et ugeskema i pdf

Hent et ugeskema i word

For nogle fungerer det godt at inddele deres tid i, hvad de skal nå i løbet af henholdsvis formiddagen, eftermiddagen og aftenen.

Læs koncentreret i 45 minutter og hold derefter 15 minutters pause. Dét er så meget, din hjerne kan holde til. Hvis du kan mærke, at de 45 minutter er for meget for dig, så prøv at sætte et stopur i gang, når du starter med at læse, og når du kan mærke, at du mister dit fokus i forhold til at læse, så stopper du stopuret. Gør det nogle gange, og så får du et gennemsnit for, hvor mange minutter du cirka kan læse ad gangen.

Hvis du læser flere timer uafbrudt, vil du have svært ved at huske, hvad du har læst. Det er derfor meget vigtigt, at du husker at holde pauserne, hvor du kan hente en kop kaffe, gå på toilettet eller sætte en vask over. Og prøv at læse uden overspringshandlinger i den tid du læser, så får du mest ud af din tid.

Overvej at indgå i en læsegruppe, hvor I kan motivere hinanden og skabe nogle gode studievaner i fællesskab.

Quiz dig selv, når du har læst en tekst, så du er sikker på, at du har forstået indholdet. Du kan evt. gøre det sammen med din studiegruppe. På den måde husker du også indholdet bedre, når du skal til eksamen.

Hvis du gerne vil træne din studieteknik, så spørg eventuelt din studievejleder, om der er kurser i studieteknik på din uddannelse.

Andre relevante tilbud

Studiezonen

Studiezonen er et online studiefællesskab, hvor du får faste rammer i form af tidsstyring, så du kan arbejde mere koncentreret og effektivt

 

Online støtte

Med Online støtte kan du lære nye studieteknikker og få redskaber til at undgå overspringshandlinger.