Indsatser til en god genåbning

Nedlukningen af de videregående uddannelser har svækket mange studerendes faglige og sociale fællesskaber. Det er bekymrende, fordi fællesskaberne har afgørende betydning for engagement, trivsel og læring. Vi ved også fra forskningen, at risikoen for frafald er større, hvis de studerende oplever en svag tilknytning til studiefællesskabet.

I forbindelse med genåbningen har uddannelsesinstitutionerne derfor en stor opgave foran sig i forhold til at genopbygge de sociale og faglige fællesskaber. Og i SRG ønsker vi at bidrage.

Herunder har vi samlet indsatser, der klæder studerende, undervisere, vejledere mv. på til opgaven med at understøtte genåbningen. Nogle af tilbuddene er finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet, mens andre er tilkøbsydelser. Det fremgår af de enkelte tilbud.

Til studerende, som hjælper andre studerende

For de fleste studerende er relationen til deres medstuderende afgørende. Og de studerende, der påtager sig nøgleroller i at etablere og vedligeholde sunde fællesskaber bør påskønnes og understøttes. Derfor har vi udarbejdet workshops til dem, der påtager sig et særligt ansvar for deres medstuderende - eksempelvis tutorer eller mentorer.

I workshoppen arbejder vi med studiefællesskabets rolle, hvad der påvirker studietrivsel, hvordan mistrivsel kan spottes, og hvordan de studerende kan medvirke til at forme mere hensigtsmæssige forestillinger om at være studerende.

Læs mere her.

Til undervisere og vejledere, der understøtter studiegrupper

Studiegruppen er et af de mest betydningsfulde fællesskaber for studerende. Her mødes de faglige ambitioner med den sociale tilknytning. Og det skal mange studerende have hjælp til at kunne håndtere. I workshoppen får vejledere og/eller ansatte værktøjer til at skabe bedre studiegrupper på uddannelserne.

Læs mere her

Til undervisere, der vil styrke fællesskab i undervisningen

Undervisere har stor indflydelse på, hvordan de studerende indgår i faglige fællesskaber. Derfor har vi lavet en workshop, der styrker undervisernes forudsætninger via deres undervisning og uddannelsestilrettelæggelse at skabe bedre rammer for sunde studiefællesskaber

Med afsæt i en socialpsykologisk forståelsesramme arbejder vi med, hvordan undervisning og uddannelsestilrettelæggelsen kan skabe fagligt orienterede fællesskaber og derved modvirke ensomhed og mistrivsel.

Læs mere her.

Til institutioner, der har behov for at følge trivslen tæt

SRG tilbyder løbende monitorering af de studerendes trivsel og direkte hjælp til dem, der giver udtryk for at være i mistrivsel.

Prognoserne for, hvordan mistrivsel og frafald vil udvikle sig post-corona er mildest talt usikre. Derfor tilbyder vi 1) en løbende monitorering af de studerendes trivsel og 2) en direkte kontakt til de studerende, der giver udtryk for mistrivsel. Udviklingen i de studerendes generelle trivsel forelægges løbende for uddannelsesledelsen med indikationer på, om der er behov for at sætte ind.

Der tages direkte kontakt til de studerende, der angiver svær mistrivsel med tilbud om hjælp.

Læs mere her

Cookies

Vi bruger cookies til at indsamle statistik over brugen på hjemmesiden. Hvis du klikker på knappen ‘Accepter’, godkender du, at vi sætter cookies til brug for statistik. Hvis du klikker på knappen ‘Afvis’, sætter vi ikke cookies til statistik. Læs mere