Til uddannelsesinstitutioner

Studenterrådgivningen er sat i verden for at hjælpe studerende på videregående uddannelser, der mistrives og er i risiko for at blive unødigt forlænget eller helt at falde fra studiet. Samtidig er det en vigtig opgave for Studenterrådgivningen at være med til at forebygge sociale og psykiske problemer blandt de studerende.

Det gør vi blandt andet ved at understøtte uddannelserne i deres eget arbejde med studiemiljø samt social og faglig integration på studierne. Her kan vi fx bidrage til at opkvalificere vejledningspersonalet og lave studenterrettede aktiviteter som workshops og oplæg om gode studievaner, stress og trivsel.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du gerne vil høre mere eller er interesseret i at begynde et samarbejde.

Hvis du ønsker at læse mere om vores gratis workshop til undervisere kan du læse mere her.

Afdelingsleder

Jesper Madsen

+45 21 89 69 35

jma@srg.dk

 • Til studievejledere

  Nyhedsbrev til studievejledere

  Som studievejleder kan du få Studenterrådgivningens nyhedsbrev og holde dig opdateret om workshops og andre tilbud til de studerende.

  Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.

  Pjecer til de studerende

  Alle videregående uddannelsessteder har mulighed for at bestille trykte pjecer. P.t. venter vi dog på nye materialer, hvorfor man ikke kan bestille nogen på nuværende tidspunkt.

  Pjecerne kan downloades og printes ved at klikke på ovenstående links.

 • Samarbejde med Studenterrådgivningen

  I et samarbejde med os støtter og hjælper vi de studerende med deres udfordringer, så flest muligt får et positivt studieforløb. Samtidigt forebygger vi nogle af de vanskeligheder, der kan ende i mistrivsel, forsinkelse og frafald.

  Fra vores individuelle rådgivning ved vi, at vi kan gøre en stor forskel for de studerende med relativt få indsatser. Jeres rolle i samarbejdet afhænger af, hvilke typer aktiviteter I ønsker at indgå i.

  I Studenterrådgivningen beskæftiger vi os bredt med alt, der på den ene eller anden måde påvirker de studerende negativt enten psykisk eller socialt. Vi har dog særligt fokus på nedenstående udfordringer:

  • Studiestart og frafald
  • Studieeffektivitet
  • De svære valg under studiet
  • Trivsel i studielivet

  De nævnte udfordringer er særligt væsentlige af to årsager.

  1. Fordi studenteroptaget stiger hvert år, vil der samtidigt være en større gruppe af de studerende, der oplever udfordringer ved overgangen fra ungdoms- til videregående uddannelse. Her er det vigtigt at tilbyde de studerende støtte og hjælp til, hvordan de bedst muligt studerer, lærer og indgår i faglige og sociale fællesskaber. En sådan støtte er med til at undgå unødig forlængelse og frafald.
  2. Når studerende ikke trives, får det negativ betydning for deres studieliv og gennemførslen af uddannelsen. Et kig på de videregående uddannelsers trivselsundersøgelser viser, at mere end halvdelen af de studerende er udfordret af stress i dagligdagen og endnu flere op til eksamen. Og samtidig kan faktorer som ensomhed og personlige problemer også have en betydning for de studerendes trivsel og deres muligheder for at gennemføre uddannelsen.

  Hvad består et samarbejde af?

  Hos Studenterrådgivningen tilbyder vi både ydelser rettet mod de studerende og de ansatte på uddannelsesinstitutionen. Derfor kan et samarbejde bestå af forskellige indsatser, enten hver for sig eller i kombination:

  • Workshops om studierelaterede temaer for de studerende, når de møder særlige udfordringer - f.eks. i forbindelse med studiestart, eksamensperioder eller etablering af gruppearbejde.
  • Kompetenceudvikling af vejledere og/eller undervisere i form af eksempelvis supervision og faglige [tema]oplæg om studielivsudfordringer, fx om stress, perfektionisme og eksamensnervøsitet.
  • Gæsteoptræden i faglige foraer, hvor f.eks. ledere og undervisere mødes for at diskutere undervisningsmiljø, faglig- og social integration, studiemiljø og lignende.
  • Informationsmøde omkring SRG’s faglighed, hvor I kan blive klogere på, hvem SRG er, og hvor vi deler viden omkring de problemstillinger, vi har erfaret, at jeres studerende oplever.
  • Servicetjek af jeres studiemiljø, hvor vi sammen udforsker, hvordan studiemiljøet er hos jer, og hvordan vi og I bedst kan understøtte en sund studiekultur med større faglig- og social integration som endemål.

  Vi aftaler sammen, hvor længe samarbejdskontrakten varer. Herefter kan den genforhandles.

  Eksempel på et kompetenceudviklingsforløb

  Én af de uddannelsesinstitutioner, som Studenterrådgivningen har samarbejdet med, er det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Her har vi lavet et praksisnært udviklingsforløb, hvor vi har taget udgangspunkt i AC-vejledernes egne erfaringer, bl.a. med at supervisere hinanden i kollegial sparring og supervision af deres studentervejledere.

  I forbindelse med samarbejdet har Studenterrådgivningen:

  • Undervist i supervision som begreb
  • Undervist i, hvordan supervisionen udføres, heriblandt forskellige metoder og rammer såvel som de dilemmaer og problemstillinger, der kan komme undervejs
  • Arbejdet med supervision af supervisionen
  • Udviklet supervisionsmetoder, der passer til AC-vejledernes dagligdag

  Ydelser med og uden beregning

  Studenterrådgivningen tilbyder både ydelser med og uden beregning

  Ydelser uden beregning

  • Et informationsoplæg, hvor I hører mere om, hvem vi er, og hvilke erfaringer vi har med de af jeres studerende, som henvender sig hos os.
  • Et informationsoplæg vil typisk vare omkring to timer, hvor én eller to af Studenterrådgivningens rådgivere kommer og fortæller om deres erfaringer med netop jeres studie. Oplægget er altså skræddersyet til jer, og vil give et indblik i, hvilke problematikker vi oftest hjælper jeres studerende med, samt et bud på mulighederne for et fremtidigt samarbejde.

  Ydelser med beregning

  • Aktiviteter, der er særligt tilpasset jeres behov. Her kan vi tilbyde et formelt samarbejde, hvor vi sammen planlægger, hvilke aktiviteter der er relevante for jer i løbet af studieåret – både målrettet studerende og fagligt personale.
  • Vores rådgivere er tilgængelige for jer på aftalte tidspunkter i forbindelse med fastlagte aktiviteter, som blandt andet kan omfatte:
   • Workshops
   • Skræddersyede indsatser for det konkrete fagmiljø
   • Oplæg
   • Supervision
   • Uddannelsesforløb for fagligt personale (vejledere, undervisere, mentorer, studenterstudievejledere m.fl.)
   • Evalueringsmøder i forbindelse med samarbejdet

  Efter et første samarbejdsmøde udarbejder vi en rammeaftale, hvor vi beskriver de konkrete aktiviteters faglige indhold og økonomi.

  Vores aktiviteter er prissat til en timepris på 911 kr.

  I samarbejdskontrakten udspecificerer vi konkret timetal for hver enkelt aktivitet, så I har en udførlig oversigt over de ydelser, vi leverer.

 • SPS

  Hos SPS tilbyder vi løbende arrangementer for faglige støttelærere.

  Du kan se alle vores arrangementer her.

Cookies

Vi bruger cookies til at indsamle statistik over brugen på hjemmesiden. Hvis du klikker på knappen ‘Accepter’, godkender du, at vi sætter cookies til brug for statistik. Hvis du klikker på knappen ‘Afvis’, sætter vi ikke cookies til statistik. Læs mere