Persondatapolitik

Den 25. maj 2018 trådte den nye europæiske persondataforordning i kraft, også kaldet GDPR. Forordningen har til hensigt at styrke og ensrette databeskyttelse for alle i Den Europæiske Union (EU). Det betyder blandt andet, at du som bruger har ret til en række oplysninger om, hvordan og hvorfor vi bruger de oplysninger, vi indsamler om dig, samt dine rettigheder til disse data.

Når du søger hjælp i Studenterrådgivningen, accepterer du derfor, at vi behandler dine personoplysninger i henhold til nedenstående datapolitik.

FAQ

 • Hvilke data registrerer vi om dig?

  Når du søger hjælp i Studenterrådgivningen, registrer vi dig i vores journalsystem med følgende oplysninger:

  • Navn
  • Alder
  • CPR-nummer
  • Telefonnummer
  • E-mail
  • Køn
  • Bopæl
  • Studiested
  • Henvendelsesårsag

  Vi registrerer dig med dit CPR-nummer, fordi vi har brug for at kunne identificere dig i vores journalsystem. Derudover fører vi journal over dit behandlingsforløb. Det gør vi dels for at kunne give dig den bedst mulige hjælp og dels for som organisation at opbygge viden, der sætter os i stand til at kvalificere indsatser, der styrker studerendes trivsel i samfundet.

 • Hvad er vores retsgrundlag?

  Vores behandlingshjemmel er samtykke og interesseafvejningsreglen. Det betyder, at du som registreret indvilliger i, at dine data bliver behandlet hos Studenterrådgivningen, idet du søger hjælp hos os..

  Interesseafvejningsreglen betyder, at vi, i den behandling vi giver dig, bruger de metoder, som vi ved vil sikre den mest effektive behandling. Derved får du den bedst mulige hjælp, og vi får mulighed for at udvikle os inden for de metoder, vi ved, der virker. Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage. Det gør du ved at afbryde din behandling.

 • Hvilken behandlingsmetode bruger vi?

  I Studenterrådgivningen bruger vi metametoden Feedback Informed Treatment (FIT), som er et evidensbaseret dialog- og evalueringsredskab, der er udviklet til professionelle behandlere til anvendelse i behandlingsforløb.

  Metoden består af to enkle skemaer med fokus på effekt og samarbejde. Hver gang du møder til samtale i Studenterrådgivningen, udfylder både du og din rådgiver skemaerne med det formål, at din rådgiver fra gang til gang kan udvikle sin praksis og tilpasse behandlingen til netop dig, så du får den bedst mulige hjælp.

  Når vi anvender FIT, gemmer vi følgende oplysninger om dig:

  • Fornavn
  • Journalnummer
  • Alder
  • Køn
  • Information om din trivsel
 • Deliberate Practice

  Som en del af rådgivningen er det muligt, at du i dit forløb bliver spurgt om, om det er i orden, at din rådgiver videooptager en af jeres samtaler. Det gør han eller hun som led i det, der hedder Deliberate Practice.

  Det er en metode, vi bruger i Studenterrådgivningen til udvikling af rådgivningspraksis. Det er helt frivilligt, om du siger ja eller nej tak. Hvis du siger ja, bruger din rådgiver efterfølgende optagelsen til at få feedback og sparring fra resten af rådgivergruppen i Studenterrådgivningen og eventuelt fra en ekstern supervisor. Både rådgivergruppe og supervisor har tavshedspligt. Din rådgiver sletter optagelsen af jeres samtale, så snart han eller hun har fået feedback herpå, dog senest efter 6 måneder. Herefter vil optagelsen ikke være at finde nogen steder.

 • Hvor længe beholder vi dine persondata?

  Når du afslutter dit forløb i Studenterrådgivningen, bliver dine data slettet efter reglerne om opbevaring af journaler, som fremgår af journalføringsbekendtgørelsen § 15. Det betyder, at vi er forpligtiget til at gemme din journal i 5 år, hvis du har været i forløb hos en psykolog, og i 10 år, hvis du har været til samtale med en af vores psykiatere*. Har du været i forløb hos en af vores socialrådgivere, har du mulighed for at få anonymiseret dine data umiddelbart efter afslutning af dit forløb.

  Hvis du ikke gør brug af denne mulighed, gemmer vi dine data i 5 år, hvorefter vi sletter dem. Dine FIT-data bliver uanset hvad efter dit forløb pseudonymiseret og anvendes herefter udelukkende som opfølgningsdata til forskning og som dokumentation for effekten af FIT som metode.

  Hvis du har modtaget SPS-rådgivning, skal vi pga. kontraktlige forpligtelser over for STUK- Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet, gemme dine oplysninger så længe kontrakten er gældende.

  *Bemærk at vi på nuværende tidspunkt ikke har en tilknyttet psykiater, hvorfor vi ikke kan tilbyde denne form for udredning.

 • Videregivelse af oplysninger?

  Vi deler ikke dine oplysninger med andre, medmindre du har givet skriftligt samtykke til det. Det kan f.eks. være samtykke til, at dine forældre, søskende, kæreste eller anden kontaktperson må ringe ind og få oplysninger om dit forløb, eller at din journal skal videresendes til din læge.

 • Hvilke rettigheder har du?

  Du har som registreret en række rettigheder, som vi kan hjælpe dig med. Dine rettigheder omfatter følgende:

  Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, med hvilke formål vi behandler oplysningerne, og om vi videregiver personoplysningerne til andre.

  Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig.

  Du har i visse tilfælde ret til at få slettet visse af dine personoplysninger.

  Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, sådan at vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.

  Du har ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, du har afgivet til os, for så vidt angår de personoplysninger, som vi har indsamlet på baggrund af dit samtykke.

  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige situation. Såfremt vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, hvorefter personoplysningerne indsamlet på baggrund af dit samtykke vil blive slettet.

 • Klagevejledning til studerende

  Hvis du ønsker at klage over dit forløb hos Studenterrådgivningen, kan du skrive til sek@srg.dk. Når vi har modtaget din klage, vil du få en tilbagemelding på, hvordan vi agter at håndtere den. Som udgangspunkt kan du forvente, at vi vil gå i dialog med dig om klagen. Hvis din klage vedrører en navngiven person, vil vi som udgangspunkt også involvere den pågældende. Vi håber på som organisation at kunne tage ved lære af din henvendelse.

Kontakt os

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, skal du henvende dig via persondata@srg.dk.

Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af persondata. Der skal dog forventes en vis behandlingstid afhængigt af sagens kompleksitet. Vores målsætning er at indkomne henvendelser/sager er påbegyndt behandlet og håndteret inden for to måneder, fra vi har modtaget den skriftlige henvendelse.

Hvis du efter vores behandling af din sag ikke finder, at vi har givet dig et fyldestgørende svar, kan du rette henvendelse til vores databeskyttelsesrådgiver DPO Team ApS på telefon 71 74 90 20 (mandag til fredag fra kl. 8 - 17) og mail srg@dpoteam.dk.

Hvis du ønsker at klage, kan dette ske til Datatilsynet.

Cookies

Vi bruger cookies til at indsamle statistik over brugen på hjemmesiden. Hvis du klikker på knappen ‘Accepter’, godkender du, at vi sætter cookies til brug for statistik. Hvis du klikker på knappen ‘Afvis’, sætter vi ikke cookies til statistik. Læs mere