Om Studenterrådgivningen

Studenterrådgivningen yder gratis social- og psykologhjælp til studerende på videregående uddannelser. Du kan få hjælp hos os, hvis du er studieaktiv på en SU-godkendt videregående uddannelse. Vi kan hjælpe med alt lige fra psykiske udfordringer til mere praktiske spørgsmål om SU, barsel eller sygdom.


Baggrund

Studenterrådgivningen har eksisteret siden 1964 og er en landsdækkende institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Vi har mere end 50 års erfaring med at hjælpe studerende til trivsel i studielivet.

Vi arbejder samtidigt for at forebygge mistrivsel blandt studerende, blandt andet ved at understøtte uddannelsesinstitutionernes arbejde med studietrivsel.

Siden 2014 har Studenterrådgivningen samarbejdet med Kontoret for SPS og Fastholdelse samt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Studenterrådgivningen tilbyder Specialpædagogisk Støtte (SPS) til studerende med psykiske funktionsnedsættelser samt komptenceudvikling til støttegivere for studerende med psykiske funktionsnedsættelser.

Formålet med SPS er at sikre, at personer med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en uddannelse i lighed med andre. En psykisk funktionsnedsættelse kan blandt andet være angstdiagnoser (fx OCD, PTSD), affektive sindslidelser (fx depression og bipolar), skizofreni og andre psykoser, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og psykiske udviklingsforstyrrelser (fx ADHD og autisme).

Studenterrådgivningens arbejde er finansieret af staten og indgår som en selvstændig paragraf på Finansloven § 19.35.24.

 • Publikationer

  Her kan du læse Studenterrådgivningens årsskrift om studietrivsel 2019: Når det perfekte tynger

  Download: Årsskrift 2019.pdf

 • Årsrapport og strategi

  Læs Studenterrådgivningens årsrapport fra 2018

  Download: Årsrapport 2018.pdf

  Læs Studenterrådgivningens strategi

  Download: Strategi 2023.pdf

 • Regler og rammer

  Studenterrådgivningen indgår hvert år en kontrakt med Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (Uddannelses- og Forskningsministeriet) i form af en mål- og resultatplan.

  Mål- og resultatplan

  Kontrakten indeholder udvalgte mål for Studenterrådgivningens virksomhed i kontraktperioden 2019. Studenterrådgivningen rapporterer i årsrapporten om iværksatte initiativer og om opfyldelsen af resultatmålene.

  Download: Mål- og resultatsplan 2019.pdf

  Direktørkontrakt

  I forlængelse af mål- og resultatplanen bliver der hvert år indgået en direktørkontrakt med Studenterrådgivningens direktør Thomas Braun, som beskriver årets resultatmål, herunder aktiviteter og succeskriterier ud fra hvert mål.

  Download: Direktørkontrakt 2019.pdf

 • Cirkulære om SRG

  Læs Uddannelses- og Forskningsminesteriets cirkulære om Studenterrådigvningen

  Download: Cirkulære 2017.pdf

 • Bestyrelse

  Studenterrådgivningen har en rådgivende bestyrelse, der består af:

  Rie Snekkerup

  Bestyrelsesformand
  Vicedirektør for Uddannelsesservice
  Københavns Universitet
  Udpeget af Danske Universiteter

  Søren Fauerskov

  Næstformand
  Levevilkårsordfører, DSF
  ​Udpeget af DSF

  Annette Lund

  Studiechef, Studieservice
  Syddansk Universitet
  Udpeget af Danske Universiteter

  Sabrina Speiermann

  Centerchef for Studie og Karriere
  Cphbusiness Academy
  Udpeget af Danske Erhvervsakademier

  Marianne Elisabeth Marholt

  Chef for Uddannelsesservice
  Professionshøjskolen Absalon
  Udpeget af Danske Professionshøjskoler

  Camilla Hutters

  Områdechef
  Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
  Udpeget af bestyrelsen

  Simon Mæng Tjørnehøj

  Studerende
  Danske Studerendes Fællesråd
  Udpeget af DSF

  Rasmus Holme

  Studerende
  Formand for Lærerstuderendes Landskreds
  Professionsuddannelserne
  Udpeget af MVU-netværket

  Rasmus Overgaard

  Studerende
  Repræsenterer EAK-studerende
  Fundet i de studerendes netværk

Cookies

Vi bruger cookies til at indsamle statistik over brugen på hjemmesiden. Hvis du klikker på knappen ‘Accepter’, godkender du, at vi sætter cookies til brug for statistik. Hvis du klikker på knappen ‘Afvis’, sætter vi ikke cookies til statistik. Læs mere