Om Studenterrådgivningen

Studenterrådgivningen yder gratis social- og psykologhjælp til studerende på videregående uddannelser. Du kan få hjælp hos os, hvis du er studieaktiv på en SU-godkendt videregående uddannelse. Vi kan hjælpe med alt lige fra psykiske udfordringer til mere praktiske spørgsmål om SU, barsel eller sygdom.

Baggrund

Studenterrådgivningen har eksisteret siden 1964 og er en landsdækkende institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Vi har mere end 50 års erfaring med at hjælpe studerende til trivsel i studielivet.

Vi arbejder samtidigt for at forebygge mistrivsel blandt studerende, blandt andet ved at understøtte uddannelsesinstitutionernes arbejde med studietrivsel.

Siden 2014 har Studenterrådgivningen samarbejdet med Kontoret for SPS og Fastholdelse samt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Studenterrådgivningen tilbyder Specialpædagogisk Støtte (SPS) til studerende med psykiske funktionsnedsættelser samt kompetenceudvikling til støttegivere for studerende med psykiske funktionsnedsættelser.

Formålet med SPS er at sikre, at personer med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan gennemføre en uddannelse i lighed med andre. En psykisk funktionsnedsættelse kan blandt andet være angstdiagnoser (fx OCD, PTSD), affektive sindslidelser (fx depression og bipolar), skizofreni og andre psykoser, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og psykiske udviklingsforstyrrelser (fx ADHD og autisme).

Studenterrådgivningens arbejde er finansieret af staten og indgår som en selvstændig paragraf på Finansloven § 19.35.24.

 • Publikationer

  Læs Studenterrådgivningens årsskrift 2019

  Download: Årsskrift 2019

  Læs Studenterrådgivningens årsskrift 2020

  Download: Årsskrift 2020

  Læs Studenterrådgivningens notat om mistrivselstendenser under COVID-19

  Download: Tendenser i de studerendes mistrivsel under COVID-19

  Læs Studenterrådgivningens afrapportering til UFM om udmøntning af initiativer til udsatte og psykisk sårbare studerende

  Download: Udmøntning af initiativer til udsatte og psykisk sårbare studerende

 • Årsrapport og strategi

  Læs Studenterrådgivningens årsrapport fra 2020

  Download: Årsrapport 2020

  Læs Studenterrådgivningens strategi

  Download: Strategi 2023

 • Regler og rammer

  Læs Uddannelses- og Forskningsministeriets cirkulære om Studenterrådgivningen

  Download: Cirkulære

  Læs Studenterrådgivningens mål- og resultatplan for 2021

  Download: Mål- og resultatplan 2021

  Læs Studenterrådgivningens direktørkontrakt for 2020

  Download: Direktørkontrakt 2021

 • Bestyrelse

  Studenterrådgivningen har en rådgivende bestyrelse, der aktuelt består af:

  Rie Snekkerup

  Bestyrelsesformand
  Vicedirektør for Uddannelsesservice
  Københavns Universitet
  Udpeget af Danske Universiteter

  Jørgen Jensen

  Underdirektør
  DTU
  Udpeget af Danske Universiteter

  Lise Bøgild-Jakobsen

  Chef for Vejledning og Internationalisering
  Erhvervsakademi Dania
  Udpeget af Danske Erhvervsakademier


  Jonna Frølich

  Uddannelsesdekan
  VIA University College
  Udpeget af Danske Professionshøjskoler

  Camilla Hutters

  Leder af Nationalt Center for Erhvervspædagogik
  Københavns Professionshøjskole
  Udpeget af bestyrelsen

  Asta Thorgersen

  Studerende
  Danske Studerendes Fællesråd (DSF)
  Udpeget af DSF

  Louise Frost

  Studerende
  Danske Studerendes Fællesråd (DSF)
  Udpeget af DSF

 • Whistleblowerordning

  Studenterrådgivningen er omfattet af Uddannelses- og Forskningsministeriets whistleblowerordning.

  Whistleblowerordningen giver mulighed for, at ansatte kan ytre sig om ulovlige og kritisable forhold uden at skulle frygte for negative konsekvenser. Læs mere her.

 • Klagevejledning til studerende

  Hvis du ønsker at klage over dit forløb hos Studenterrådgivningen, kan du skrive til sek@srg.dk. Når vi har modtaget din klage, vil du få en tilbagemelding på, hvordan vi agter at håndtere den. Som udgangspunkt kan du forvente, at vi vil gå i dialog med dig om klagen. Hvis din klage vedrører en navngiven person, vil vi som udgangspunkt også involvere den pågældende. Vi håber på som organisation at kunne tage ved lære af din henvendelse.

Cookies

Vi bruger cookies til at indsamle statistik over brugen på hjemmesiden. Hvis du klikker på knappen ‘Accepter’, godkender du, at vi sætter cookies til brug for statistik. Hvis du klikker på knappen ‘Afvis’, sætter vi ikke cookies til statistik. Læs mere