Trivselsprojekt

Det er vanskeligt at forudsige, hvordan de studerende reagerer på genåbningen. Lige nu er der flere spørgsmål end svar. Vil studielivet ubesværet vende tilbage til tiden før COVID-19? Eller vil de studerende have svært ved at genetablere gode studiefællesskaber? Og vil vi se et stigende frafald, når de studerende som mistrives igen får mulighed for at rejse til udlandet eller tage på højskole?

Genåbningen er en ny og vanskelig opgave, og der findes ingen drejebog. SRG anbefaler derfor, at videregående uddannelser monitorerer og følger op på de studerendes trivsel.

SRG tilbyder hjælp til at monitorere og styrke trivsel

SRG har i partnerskab med virksomheden Howdy udarbejdet et beredskab, der løbende kan monitorere de studerendes trivsel og følge direkte op på evt. mistrivsel.

Hver 14. dag er det - med afsæt i en valideret spørgeramme (WHO-5) - muligt at følge de studerendes trivsel. Besvarelserne fra spørgeskemaet kategoriseres efterfølgende automatisk. Grøn betyder, at de studerende trives, mens gul betyder, at de studerende udviser lettere mistrivsel. Rød betyder, at den studerende - ud fra spørgerammen - må formodes at være i svær mistrivsel.

Rammerne for at distribuere og følge op på spørgeskemaet aftales i dialog mellem SRG og uddannelsen. SRG tilbyder bl.a., at:

  • studerende i rød modtager en opringning fra SRG for kort at følge op på deres besvarelse og – hvis de studerende ønsker det – at formidle kontakten til et relevant tilbud
  • studerende i gul modtager en mail fra SRG, hvor de gøres bekendt med en række tilbud, der kan være gavnlige for dem
  • uddannelserne modtager feedback ift. generelle trivselsudfordringer. Feedbacken tager afsæt i resultaterne fra spørgeskemaet og den efterfølgende dialog med de studerende.

Økonomi

SRG har modtaget ekstraordinære midler. I perioden fra september/oktober 2021 til årets udgang har vi derfor mulighed for at finansiere kontakten til op til 100.000 studerende og 15.000 samtaler.

Tilbuddet gælder efter et først-til-mølle-princip regnet fra det tidspunkt, der foreligger en formel tilkendegivelse om, at en institution ønsker at indgå i samarbejdet.

SRG og Howdy indgår gerne i dialog om partnerskaber fra 2022 og frem.

Vi har samlet de mest stillede spørgsmål og svar i en FAQ, hvor du kan blive meget klogere på samarbejdet.

Kontakt os

Direktør

Thomas Braun

+45 20 73 42 19

tbr@srg.dk

Chefkonsulent

Charlotte Knagh Trojahn

+45 29 81 83 11

ckt@srg.dk

Cookies

Vi bruger cookies til at indsamle statistik over brugen på hjemmesiden. Hvis du klikker på knappen ‘Accepter’, godkender du, at vi sætter cookies til brug for statistik. Hvis du klikker på knappen ‘Afvis’, sætter vi ikke cookies til statistik. Læs mere